LEGE-OHARRA

1. Webgune honen titularraren nortasuna

Uztailaren 11ko 34/2002 Legea betez, Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzkoa, jakinarazten dizugu www.ereinn.com-ren titularra dela EREINN CONSULTORES honako IFK-kin: B95849360. Helbidea- Lehendakari Agirre 89, Baxua Posta elektronikoa: www.ereinn.com


2. Webgune hau erabiltzeko baldintza orokorrak

Web-orri honetan sartzean “Erabiltzailea” zara, eta berarekin dakar berariaz eta argi eta garbi onartzen dituzula www.ereinn.com-en argitaratuta dauden baldintza orokorrak web-orrian sartzen zaren unean. Beraz, erabiltzaileak honako baldintza orokor hauek irakurri behar ditu sartu nahi duen bakoitzean eta, hala badagokio, webgune hone bidez emandako zerbitzuak erabili behar ditu, aldaketak izan ditzakete eta.


2.1. Aplikazioaren xedea eta hedapena

Erabiltzeko baldintza orokor hauek www.ereinn.com-ren sarbidea, nabigazioa eta erabilera arautzen dituzte, baita edukiak erabiltzearen ondorioz dauden erantzukizunak ere, hala nola, testuak, grafikoak, marrazkiak, diseinuak, kodeak, software, argazkiak, musika, bideoak, soinuak, datu-baseak, irudiak, adierazpenak eta informazioak, baita jabetza intelektual eta industrialari buruzko lege nazionalek eta nazioarteko tratatuek babestutako beste edozein gai ere.


2.2. Zerbitzuak erabiltzeko baldintzak

• Uneoro, webgune honetako zerbitzuen erabilera zilegia egingo du Erabiltzaileak, baldintza orokor hauekin bat, baita Interneten onartutako jardunbideekin bat.

• Erabiltzaileak bermatzen du webgune honetako inprimakien bidez iritsitako informazio guztia zilegia, benetakoa, zehatza eta eguneratua dela. Erabiltzailearen berariazko erantzukizuna da berehala jakinaraztea EREINN CONSULTORES-ri emandako informazioan izan diren aldaketa guztiak.

• Erabiltzaileak ez ditu honako hauek egingo: birusak, programak, makroak edo karaktereko beste edozein sekuentzia sartu, webgune honetako sistema informatikoak kaltetu edo aldatzeko badira; beste erabiltzaile batzuen sarbidea oztopatu, baliabideen kontsumo masiboaren bidez; webgune honetan dauden datuak atzeman publizitate-helburuarekin; webgune honen edukiak berridatzi, kopiatu, banatu, aldatu edo hirugarrenen eskura jarri; webgune honetan dauden zerbitzuen bidez hirugarrenen jabetza intelektuala, ohorerako, irudirako eta intimitate pertsonalerako eskubideak kaltetu ditzaketen ekintzak egin; lehia desleialeko eta zilegi ez den publizitate-ekintzak egin.


3. Jabetza intelektualaren eta industrialaren eskubideak

www.ereinn.com osatzen duten elementu guztien jabetza intelektualaren eta industrialaren eskubideen titularra da EREINN CONSULTORES, barne daudela marka, izen komertziala edo zeinu bereizgarria. Bereziki eta era ez-murriztailean, egile-eskubideek babestuta daude webgune honetako diseinu grafikoa, iturburu-kodea, logoak, testuak, grafikoak, ilustrazioak, argazkiak, soinuak eta bestelako elementuak.

www.ereinn.com-an sartu edo nabigatzeak inola ere ez dakar EREINN CONSULTORESek Erabiltzaileari jabetza intelektualaren eta industrialaren eskubideen gaineko ukoa, eskualdatzea edo baimen osoa edo partziala ematea erabilera pertsonalerako.

Horregatik, www.ereinn.com-ren edukiak, osorik edo zati bat, EREINN CONSULTORESek berariazko baimen idatzirik gabe berridatzi, kopiatu, banatu, merkaturatu, aldatu, berrerabili, jendaurrean jakinarazi eta, oro har, edozein ustiapen mota eginez gero, prozedura edozein dela ere, jabetza intelektualaren eta/edo industrialaren eskubideen arau-haustea dela onartzen du Erabiltzaileak.


4. Erantzukizun eta bermeen araubidea

EREINN CONSULTORESek adierazten du neurri teknikoak nahiz antolamenduzkoak hartu dituela, bere ahalbideen esku eta teknologiaren egoera kontuan hartuta, webguneak behar bezla funtzionatzeko, eta birusik eta osagai kategarririk ez egoteko. Baina, ezin da honako hauen erantzule izan:

• www.ereinn.com-an dauden eduki eta zerbitzuen jarraitutasuna eta erabilgarritasuna

• Eduki horietan akatsik ez egotea eta gerta daitekeen okerrak zuzentzea

• www.ereinn.com-an birusik eta/edo bestelako osagai kaltegarririk ez egotea

• Hartu diren segurtasun-neurrien menderaezintasuna.www.ereinn.com-aren segurtasun-sistemak urratzen dituzten pertsoen kalteak

Hirugarrenen aurrean, Erabiltzailea izango da berak edo www.ereinn.com-ren izenean bidalitako edozein jakinarazpenen erantzule bakarra, baita webgune honetan dauden eduki eta zerbitzuen erabilera legitimoarena ere..

EREINN CONSULTORESek eskubidea du aldi baterako eteteko eta aurrez abisatu gabe, www.ereinn.com-rako sarbidea, mantenimendu, konponketa, eguneratze edo hobetzeko lanak direla eta. Betiere inguruabarrek uzten badute, EREINN CONSULTORESek webgunean oharra argitaratuko du, askoz ere lehenago, zerbitzuak noiz etengo diren jakinaraziko duena.

Hala badagokio, www.ereinn.com-n dauden beste web-orri batzuetarako estekek beste webgune batzuetara eraman zaitzakete, eta EREINN CONSULTORESek ez du webgune horiekiko inolako erantzukizunik hartzen, ez baitu horien gaineko inolako kontrolik. Haren helburua da Erabiltzaileari beste informazio-iturri batzuen berri ematea, beraz, Erabiltzaileak bere erantzukizun esklusiboan sartu eta erabiltzen ditu iturri horien eduki eta erabilera-baldintzak.

EREINN CONSULTORES ez da erantzule egiten Erabiltzaileek haren webgunean dauden eduki eta zerbitzuei eman diezaieketen erabilera dela eta. Ondorioz, ez du bermatzen aipatu eduki eta zerbitzuei Erabiltzaileek ematen dieten erabilera bat datorrenik erabiltzeko baldintza orokor hauekin, eta era arretatsuan egiten dutenik.


5. Iraupena eta aldaketa

• EREINN CONSULTORESek eskubidea du erabiltzeko baldintza orokor hauek osorik edo partzialki aldatzeko, eta aldaketak www.ereinn.com-en argitaratuko ditu. Halaber, aldez aurretik jakinarazi gabe egin ahal izango ditu web-orrian egoki deritzon aldaketa guztiak, eta aldatu, ezabatu edo erantsi ahal izango ditu hala ematen dituen edukiak eta zerbitzuak nola horiek aurkeztu edo bilatzeko era. Ondorioz, indarrean egongo dira Erabiltzaileak www.ereinn.com-en sartzen den unean argitaratuta dauden baldintza orokorrak; beraz, Erabiltzaileak aldiro irakurri beharko ditu erabiltzeko baldintza horiek.

• Baldintza berezietan ezarritakoa kontuan hartu gabe, EREINN CONSULTORESek bukatutzat eman, geldiarazi edo eten ahal izango du, uneoro eta aurretik jakinarazi gabe, orriaren edukietarako sarbidea, eta Erabiltzaileak ezingo du inolako kalte-ordainik eskatu.


6. Legeria aplikagarria eta eskumen jurisdikzionala

EREINN CONSULTORES-aren eta Erabiltzailearen artean ezarritako harremanak legeria aplikagarriari buruz eta eskumen jurisdikzionalari buruz indarrean dagoen araudiak arautuko ditu. Dena dela, aldeak foru baten mende egoteko aukera ematen badu araudiak, EREINN CONSULTORES eta Erabiltzailea, egokitu ahal zaien beste edozein foruri beren beregi uko eginda, Bilboko Epaitegi eta Auzitegien mende egongo dira.