Karbono aztarna

 

EREINN-en karbono aztarna kalkulatzen dugu enpresa batek atmosferara isurtzen duen berotegi efektuko gas kopurua zehazteko.

Informazioa eskatu

Berotegi-efektuko gasen igorpena

Zer da Karbono aztarna?

Karbono aztarna berotegi-efektuko gasen (BEG) isuriek planetan utzitako seinale gisa defini dezakegu.

Karbono-aztarnak edozein jarduera garatzearen ondorioz atmosferara isurtzen diren berotegi-efektuko gasen (BEG) isurketak zein diren identifikatzea ahalbidetzen digu, baita BEG isuri horien iturriak murrizteko zein neurri eraginkor ezarri behar diren ere.

berotegi-efektuko gasak
aztarna-kalkulua

ISO 14064 Araua

Zergatik jakin behar dut nire empresaren Karbono aztarna?

Karbono aztarna energia kontsumoa murrizteko eta baliabideen erabilera hobea bultzatzen duten ekintzak abiarazteko erreferente gisa konfiguratuta dago.

Konpainiaren karbono aztarna ezagutzeak BEG emisioak identifikatzeko eta horiek murrizteko ekintzak gauzatzeko aukera ematen digu, erakundearen ingurumen-errendimendua nabarmenduz. Horrez gain, ingurumena eta energia kudeatzeko tresna eraginkorra da.